Ändra bildstorlek på bloggen

div#content {
background: #fff;
float: left;
display: inline;
padding: 0 18px 20px 20px;
margin: 0 20px 20px 0;
width: 540px;
border-bottom: 2px solid #95CFE8;
border-right: 2px solid #95CFE8;
}ändra width till 700 px och du kan ladda upp bilder i bredd 700

ändra width till 810 px och du kan ladda upp bilder i bredd 800

test igen


testinlägg


RSS 2.0